Välkommen till Skogs-Tibble fornminnes och hembygdsförening.


Skogstibble Hembygdsmuseum


Bagarstugan

Skogstibble ligger i en skogs- och jordbruksbygd c:a två mil väster om Uppsala.

Föreningen står årligen för flera arrangemang, bl. a det traditionella midsommarfirandet och olika aktiviteter under söndagarna i juli månad.
Dessutom firas Skogstibbledagen vart annat år.

Under alla dessa tillfällen finns det möjlighet att besöka föreningens museum. I museet finns föremål från trakten som är upp till 2000 år gamla fram till vår tid.

Svenska flaggans dag firas sedvanligt med "flaggtåg", samkväm och sång.

 

 

 

 


Skogs-Tibble Hembygds och fornminnesförening
Copyright © 2003  All rights reserved.