e-post
Sekretariatet:
Klockargården
Skogstibble 24
740 20 VÄNGE
red@skogstibble.se
Donationer tas tacksamt emot på:
Plusgiro: 581906-5