Reglerna för medlemskap:

Ett medlemsår löper per kalenderår, utskick om betalning sker efter årsmötet.
(självklart kan det förnyas vid mötestillfällen eller i samband med t.ex. midsommarfirandet).

Priset för året 2015 är oförändrat 200kr per hushåll eller 150kr per person.

Sätt in beloppet på Plusgiro 581906-5, skriv Ert namn i OCR/meddelande rutan (annars vet vi inte vem vi fick pengarna ifrån...) och sedan är du återigen medlem ett helt år till.