Föreningens mål är att väcka och fördjupa intresset för hembygden och dess kulturella arv.
läs mer...
På årsmötet valdes nya (2015) styrelsemedlemmar...


läs mer...
Stadgarna som de nedtecknades 1973


läs mer...
En ny hemsida. Vi tackar Lars Gräns för webmästeriet. Thijs, den nya sekreteraren, har nu hand om den nya hemsidan.
gå till den gamla hemsidan...