Föreningens mål är att väcka och fördjupa intresset för hembygden och dess kulturella arv.

Den 17 maj 1928 bildades Skogs-Tibble fornminnes och hembygdsförening. Bengt Nylund var föreningens första ordförande. Bengt Nylund är författare till boken Slättens söner och en rad barnböcker. Slättens söner skildrar bygden under tidigt 1900-tal. Insamlandet av föremål var en viktig uppgift för föreningen under dess första decennier. Under åren har också senare tids föremål tillkommit. 

1959 tar föreningen den gamla småskolan i bruk, där föreningens samlingar visas.

1974 köpte föreningen skolan med tillhörande tomtmark. Småskolan togs i bruk för sitt egentliga ändamål 1842 samtidigt som folkskolestadgan trädde i kraft. Hembygdsmuseet visar Skogs-Tibble-bygdens flertusenåriga historia fram till vår tid. Här visas bl.a. fornföremål som använts i jakt och hushåll, bruksföremål från jordbruk och hantverk och läromedel från folkskolans första årtionden. Samlingen rymmer föremål alltifrån tusentals år gamla flintredskap till högertrafikomläggningens "logo". Övervåningen i hembygdsmuseet visar en intakt lärarbostad från seklets början. För att inspirera till nytt intresse för hembygden och till djupare engagemang i hembygdsfrågor gav föreningen, i samband med 60-års jubileet, ut en bok. Boken beskriver bl. a. livet i Skogstibble under 1700- och 1800-talet, kyrkans historia samt den första skolans tillkomst. Boken finns fortfarande till försäljning.