Hembygdsföreningens styrelse har möte ca. varannan månad, oftare under sommaren. Dessa möten protokollförs av sekreteraren och läggs sedan ut på hemsidan.